Heiwerk in Capelle

Heiwerk en funderingsherstel in Capelle ad IJssel

Vrijwel ieder bouwwerk in Nederland is vanwege de slappe bodemgesteldheid, gefundeerd op palen. Ook in Capelle aan de IJssel en omgeving, waar de bodem vooral bestaat uit veen, is een fundering van heipalen nodig om degelijke bebouwing te realiseren. Eventueel verzakte panden kunnen door middel van funderingsherstel weer worden rechtgezet.

Heiwerk in Capelle

Veengebieden in en rondom Capelle

De veengebieden in Capelle ad IJssel en omgeving zijn vrij specifiek en vragen een specialistische benadering bij het realiseren van een goede fundering. De draagkracht van de grond verschilt per locatie. Afhankelijk van de beschikbare informatie kan soms direct een heiplan worden opgesteld, soms is aanvullend bodemonderzoek middels sondering nodig voor het bepalen wat voor heipalen nodig zijn en hoe diep er geheid moet worden (op basis van hoe diep de vaste grond begint). Een aantal voorbeelden van heipalen die kunnen worden gebruikt zijn stalen buispalen, pulspalen, schroef injectiepalen (SI palen), stalen buispalen geschroefd (CD paal) en houten heipalen.

Funderingsherstel

Bij het verzakken van een (een deel van een) woning of bedrijfspand, is de eerste stap het herstellen van de fundering. Vaak is het hierbij nodig om een aantal palen in de grond te heien naast de bestaande fundering, waarmee deze wordt gestabiliseerd. Op het moment dat de fundering weer stevig is, kunnen beschadigingen aan het betreffende pand worden hersteld.

Castelein Heibedrijf

Als specialist op het gebied van heiwerk en funderingsherstel is Castelein Heibedrijf al jaren actief in Capelle en omgeving. Op basis van meer dan 40 jaar ervaring kunnen we u bij vrijwel iedere klus op het gebied van heiwerk of funderingsherstel adviseren.

Castelein Heibedrijf Castelein Heibedrijf B.V.
Postbus 5
2630 AA Nootdorp
Telefoon: 015 - 310 98 37
E-mail: info@casteleinheibedrijf.nl

Waarom Castelein?

  • Kwalitatief hoogstaand heiwerk
  • 40 jaar ervaring
  • Professioneel & vakbekwaam
  • Goede prijs / kwaliteit verhouding
  • Pragmatisch & flexibel
Meer informatie